4. Itzulpen bat zuzentzeko
*Izena
*Deiturak
*Ikastetxea
*Zikloa
*Irakasgaia
*Posta elektronikoa
*Telefonoa
*Erantsi hemen zure testua (euskarazko bertsioa):
*Erantsi hemen jatorrizko testua (erdarazkoa):
*Testuaren gainean oharrik egin nahi badiguzu, hemen duzu lekua. Lanegun bateko epean jarriko gara zurekin harremanetan, e-postaz. Eskerrik asko!