4. Itzulpen bat zuzentzeko
*  Izena
*  Deiturak
*  Ikastetxea
*  Zikloa
*  Irakasgaia
*  Posta elektronikoa
*  Telefonoa
*  Erantsi hemen zure testua (euskarazko bertsioa):
*  Erantsi hemen jatorrizko testua (erdarazkoa):
*  Testuaren gainean oharrik egin nahi badiguzu, hemen duzu lekua. Lanegun bateko epean jarriko gara zurekin harremanetan, e-postaz. Eskerrik asko!