2021 - 2022 SIMULAKROAREN EBALUAZIOA 2021

IKASTETXEA ETA ARDURADUNAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

IKASTETXEA (eraikina bat baino gehiago ETA ebakuaziorako ANTOLAKUNTZA BEREIZTUA behar duten kastetxeetan, mesedez zehaztu eraikinaren izena: Lehen hezkuntza, Zirkuloa...)
* Ikastetxea:Eraikina (hala badagokio)
*Ikastetxearen zuzendaria
*Zuzendariaren posta elektronikoa
*Segurtasun Laguntzailea
*Segurtasun laguntzailearen posta elektronikoa

1) SIMULAZIOA BAINO LEHENAGOKO ZEREGINAK: LANTALDEA ETA ARIKETA BAINO LEHENAGOKO ZEREGINAK

BOTIKINAK: Berrikustea, behar izanez gero eskatu.
*Botikinen arduraduna: Izen abizenak
SU-ITZALGAILUAK: Egiaztatzea ondo daudela eta urteko berrikuspena pasatu dutela (IKUS suitzalgailuan bertan dagoen etiketan). Mantenu enpresarekin harremanetan jarri behar izatekotan.
*Su-itzalgailuen arduraduna: Izen- abizenak
ALARMA SISTEMA (hala dagokionean): Urteko mantenua egina dagoela egiaztatzea. Mantenu enpresarekin harremanetan jarri behar izatekotan.
*Alarma sistemaren arduraduna: Izen - abizenak
EBAKUAZIO-BIDEAK ETA LARRIALDETAKO IRTEERAK: Ebakuazio-bideak oztoporik gabe daudela eta larriadlietako irteerak erabilgarri.
*Ebakuazio bideak eta larrialdietako irteeren arduraduna: Izen- abizenak
ELKARGUNEAK: Ezartzea eta egiaztatzea toki nahikoa dela.
*Elkarguneen arduraduna: Izen abizenak
LARRIALDI-HIPOTESIAREN GIDOIA ETA ESZENATOKIA PRESTATZEA: Ariketaren larrialdi-hipotesia erabakitzea (eguna, ordua...) eta gainerako parte-hartzaileei jakinaraztea
LARRIALDI ETA EBAKUAZIO PLANA: Berrikustea, Covid 19ra egokitu (KONTUZ Maskarak, burbuila taldeak: distantziak eta desplazamenduak...) eta Ikastetxeko gainerako langileei simulakroaren berri eman eta berrikusitako larrialdi-plana zabaltzea
*Gidoia eta planaren berrikuspenaren arduraduna: Izen - abizenak
*Simulazioa eta berrikusitako larrialdi-plana langile eta ikasle guztiei jakinarazten zaie honako komunikabidearen bidez
A - Bilera, klaustroa
B - Intranet
C - Idatzizko jarraibideak
D - Ikasgelan azaltzea

2) SIMULAZIOA GAUZATZEA

*Zer modalitate aukeratu duzu simulakroa egiteko?
A - Ohiko simulakroa
B - Gune itxiko bilera
*Aurreikusitako data
*Aurreikusitako ordua
_____________________________________________________________
PARTE-HARTZAILEEN PAPERA (ROLA):(Mahai-simulazioa egitekotan)
*Parte-hartzaileen izena. Simulazioaren moderatzaile edo koordinatzaile papera segurtasun laguntzaileari dagokio, . Espazio itxiko bileraren modalitatean, taldea 5 pertsonak edo gutxiagok osatuko dute.Idatzi parte-hartzaile bakoitzaren izena lerro desberdin batean, bakoitzaren rola barne. Adibidez: Maria I˝iguez Agirre. Segurtasuneko laguntzailea- Moderatzailea
1.DETEKZIOA eta ALERTA : Larrialdia edozeinek, automatikoki detekta dezake. Larrialdi Planaren Zuzendariari jakinarazi behar zaio (ahoz, telefonoz) berak larrialdia egiaztatu, larrialdi mota erabaki eta Larrialdi Plana martxan jartzea edo ez erabaki dezan.
*Nork zerk detektatu
*Arrisku-mota
*Tokia
*Non
Beheko solairua
Entreplanta
1.go solairua
2.solairua
3.solairua
Ikastetxetik kanpo
2.ALARMARAKO TRESNAK: 112 SOS Deiak eta Ikastetxean
*Komunikazio eta kontrol Zentrua:Larrialdian informazio guztia biltzen duena: abisuak ematea, kanpoarekiko harremanak, kanpoko laguntzei harrera egitea beti Zuzendariarekin elkarlanean. Kokapena:
*SOS Deiak 112 protololoa jarraituz zein pertsonak ematen du abisua simulakroa dela esanez
Zuzendariak
Idazkaritzak
Zuzendaritzak
*Ikastetxean alarma martxan jarriko duen pertsona (izen abizenak)
*Hautatu Alarma sistema
Kokapena: (ahoz denean ez)
Funtzionamendua (zentralita eskuz aktibatzen den kasuetarako). Galdetu atezaina edo mantenimendu enpresan
AURRE EGITEKO TRESNAK
*3.Larrialdiari aurre egiteko tresnak
4.LAGUNTZA TALDEA (Atezaina, bedela). Laguntza emateaz arduratuko den pertsona edo taldea. Zereginak: -Igogailuak blokeatzea -Ebakuazio bideak oztopoz garbitzea, kanporako irteerak ireki. -Kanpoko laguntzak ikastetxearen sarrera erraztea. -Larrialdia egoeran ez uztea inor sartzen.
*Izen abizenak
5.EBAKUAZIOA:
*Sartu kORDINATZAILEEN, ARDURADUNEN zerrenda (izen-abizenak) solairuaren, gunearen edo korridorearen arabera. Koordinatzaile bat linea bakoitzeko. Adibidez: bigarren solairua: MARIA IĐIGUEZ AGIRRE. Koordinatzaile horiek mezua helaraziko diete ebakuatu beharreko geletan dauden pertsonei, egin beharreko zereginarekin.
*Erabiliko dituzuen irteerak eta hauetatik aterako diren dependentziak identifika itzazu. Adibidez:Ate nagusitik: 2A, 2B, 2C ateratzen dira. Jolastokira doan atetik: DBH 1, DBH 2 ateratzen dira. Lerro bakoitzeko bat. KONTUAN IZAN BLOKEO SUPUESTOA: Beheko solairuan edo solairu desberdinetan kanpoko irteera bat blokeatuta dagoela kontsideratu, eraikuntzaren gainerako irteera-bideak soilik erabiliz. Irteera bakarra dagoen kasuetan ez da, logikoa denez, hipotesi hau aplikatuko
*Kanpoko Elkargunea(k) eta taldeen kokapena
*ERANTSI 2021-2022 IKASTURTEKO LARRIALDI ETA EBAKUAZIO PLANA. 2-5 dokumentua, ez generikoa, argia eta zehatza. Gutxienez, ikastetxearen izena, eraikina, ikasturtea eta arduradunak jaso behar dira, bai eta inprimaki honetan aurrez egindako galderei emandako erantzunak

3) PARTE-HARTZAILEEN PAPERA ETA SIMULAKROAREN HELBURUEN BETETZE-MAILAREN EBALUAZIOA (277 Dekretua: Autobabeserako Euskal Araua 10.4 eta 10.5 art.ak)

1. Zuzendariak edo ordezkatzen duenak
*Plana ezarritakoaren arabera martxan jarri du: Egiaztatu-Larrialdi mota deklaratu-Plana aktibatu
BAI
EZ
*Jakinarazpena egin du KANPOAN (Kanpoko Laguntzak) SOS-Deiak 112ren bidez
BAI
EZ
*Kanpoko laguntzak harrera egiteko moduak ezarri ditu
BAI
EZ
2. Laguntza-Taldeak: atezainak, bedelak, horniduren arduradunak
*Argi indarra, gasa, ura (hehar denaren arabera) deskonektatu edota moztu duelaren itxura egin du
BAI
EZ
EZ DAGOKIO
*Ebakuazio bideak oztopoz garbitu eta kaleratzeko ateak ireki ditu
BAI
EZ
Kasuren batean ez
*Igogailuak blokeatu ditu
BAI
EZ
EZ DAGOKIO
3. Solairu, zonalde,tailerretako...koordinatzaileak,begiraleak eta orokorrean larrialdiari erantzuna eman behar dioten arduradunak
*Txalekoen bidez identifikatuta daude
BAI guztiak
EZ
Batzuk bakarrik
*Egiaztatu dute komunetan eta gainerako guneetan ez dagoela jenderik eta markatu dituzte
BAI
EZ
Kasuren batean ez
4.Ikasleen ardurapean dauden langileek,
*Alarma entzun dute. AUKERATU
A - Gela eta gela guztietan
B - Ez da inon entzun
C - Gela edo gela batzuetan ez da entzun
*Larrialdietako irteera ezagutzen zuten, AUKERATU
A - Talde guztiek ezagutzen zuten
B - Ez, zen talde bakar batean ere ezagutzen
C - Talde batzuetan ez zen ezagutzen
*Egokitutako elkargunea ezagutzen zuten, AUKERATU
A - Talde guztiek ezagutzen zuten
B - Ez, zen talde bakar batean ere ezagutzen
C - Talde batzuetan ez zen ezagutzen
*Larrialdian beraien kargupean ikasle BARIK dauden langileak Zuzendariaren esanetara jarri dira.AUKERATU
A - Bai Guztiak
B - Ez da inor jarri
C - Kasu batzuetan ez
*Alarma eta ebakuazio taldekoen jarraibideak bete dituzte
BAI
EZ
kasuren batean ez
*6. Eraikina berean beste titulartasunpean dauden pertsonak egotekotan simulakroa batera egin da
BAI
EZ
EZ DAGOKIO
*7. Ebakuazio bideak, pasabideak, eskailerak eta irteera guztiak oztoporik gabe daude
BAI
EZ
*8. Izendatutako gizabaliabideak nahikoak eta egokiak izan dira
BAI
EZ
*9. Aurreikusitako jarduera-prozedurak hautatutako larrialdi motari erantzuna ematen dio
BAI
EZ
*10. Mahai-simulazioa benetako denbora
*11. Ebakuatutako pertsonen kopurua
*12. Simulakroaren emaitzari buruzko oharrak (gehienez 255)
-------------------------------------------------------------
Formularioa betetzean zalantzaren bat izanez gero: 688670577 edota huisl098@euskadi.eus. MILA ESKER ZUEN LAGUNTZAGATIK.
GOGORATU: Ikastetxean bertan aurkitzen diren pertsona guztiek simulakroan parte hartu behar dute Hezkuntza Sailekoak izan ala ez.