2021 - 2022 KONTINGENTZIA PLANA
*Lurralde historikoa
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

IKASTETXEA ETA ARDURADUNAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

* Ikastetxea:*Ikastetxearen zuzendaria
*Zuzendariaren posta elektronikoa
*Segurtasun Laguntzailea
*Segurtasun laguntzailearen posta elektronikoa

1) KONTINGENTZIA PLANA DISEINATU ETA PREBENTZIO NEURRIAK EZARRI : Kontingentzia Planean ondoko atal guztiak sartu behar dira

A) Sarbideetan, ikasgeletan, patioetan, jantokietan eta abarretan kontaktuak mugatzeko espazioak eta taldeak banatzea B) Eskura dauden giza baliabideak eta horien berezitasunak identifikatzea. C) Baliabide materialak identifikatzea (babesa, garbiketa, seinaleztapena...) eta horniduren arduraduna izendatzea D) Norberaren higienerako prebentzio-neurriak ezartzea E) Garbiketa- eta aireztapen-plan bat ezartzea F) Komunikazioa eta kontaktuak: kontingentzia-planaren edukia inplikatutako guztiei jakinarazteko moduak aurreikustea. Laguntza- eta jarraipen-batzordea ezartzea, eta pertsona bat izendatzea (Covid-19.G) Ikastetxean hartutako bidetik babesteko neurriei buruzko informazioa komunikatzeko eta trukatzeko kanalak ezartzea G) Kasuen kudeaketa
*ERANTSI 2021-2022 IKASTURTEKO KONTINGENTZIA PLANA

2) Orientazio gisa, jarraian prebentzio-neurri posibleak jasotzen dira. EGIAZTATU ZURE IKASTETXEAN IKASTETXEAN EZARRITAKO PREBENTZIO-NEURRIAK

KONTAKTUAK MUGATZEA: Sarreren eta irteeren kudeaketa
*1. Aurretiazko hitzordua, telefono bidezko arreta, komunikazio telematikoak eta abar bezalako sistemak ezarri dira, ikastetxetik kanpoko pertsonen sarbidea mugatzeko.
Bai
Ez
*2.Ikasleen sarrera eta irteera mailakatu dira, ahalik eta sarbide gehien eginez eta talde egonkorren interakzioa saihestuz
Bai
Ez
3.Sarrera-ate guztiak irekita egon daitezen, betiere suteei buruzko araudiarekin bat ez badator ikasleen sarrerak eta irteerak gertatzen diren bitartean ezarri da
Bai
Ez
4. Eraikinaren kanpoaldea gelaka edo taldeka nola multzokatu jakinarazi da, lurreko marken arabera distantzia seinaleztatuz eta ikasle txikiak laguntzera etortzen direnei ingurunean taldeka ez egoteko adierazi zaie.
Bai
Ez
Ez dagokio
*5. Sarbideak eta ebakuazio-bideak seinaleztatu dira eraikinetako eremu bakoitzean
Bai
Ez
KONTAKTUAK MUGATZEA:Ikasgelak, tailerrak, laborategiak kudeatzea
*1. Aforoa zehaztu da, eta sarrerako ateetan kartela jarri da gela guztietan (ikasgeletan, bulegoetan, departamentuetan, irakasle-gelan...). Pertsonen artean 1,5 m-ko segurtasun-tartea mantentzea ahalbidetzen duena.
Bai
Ez
*2. Espazioak berrantolatu dira (liburutegia, gimnasioa...) eta edo (hesiak, manparak...) jarri dira distantzia bermatzeko
Bai
Ez
*3. Gelako espazioaren arabera bizikidetza-talde egonkor gehien ezarri dira.
Bai
Ez
*4. Gela, tailer eta laborategietan, bete daitezkeen eskola-postuak adierazi dira, eta ikasturte osorako ikasle berari esleitu zaio (ahal den guztietan).
Bai
Ez
*5. Desplazamenduak mugatzeko gela espezifikoen erabilera minimizatzea ezarri da
Bai
Ez
Ez dagokio
*6. Ahal den neurrian, mahaiak eta espazioak paperik edo bestelako objekturik gabe mantentzea baloratu da, eguneroko garbiketa errazteko
Bai
Ez
*7.Materiala eta tresnak partekatzea saihestuko da, eta, saihestu ezin bada, erabiltzaileek (langileek edo ikasleek) erabili ondoren garbituko dute .
Bai
Ez
8. Barneko ateak etengabe irekita egon daitezkeela ezarri da.
Bai
Ez
9. Ikastetxeko espazio komunetan pertsonak ez elkartzea ezarri da: bilerak distantzia mantenduz eta maskara duten 10 pertsonatik gorakoak ez dira izango
Bai
Ez
KONTAKTUAK MUGATZEA: Barneko desplazamenduak
*1. Taldeek ikastetxean egiten dituzten joan-etorriak ahalik eta gehien murriztea ezarri da
Bai
Ez
*2. Hezkuntza bereziko ikasleen eta bizikidetza egonkorreko taldeen joan-etorriak antolatzerakoan kontuan hartu da beste talde batzuekin ez elkartzea
Bai
Ez
*3.Zirkuitu ohikoenak ezarri eta seinaleztatu dira (kanpotik-ikasgela-tailerra, ikasgela-jolastokia, ikasgela-bainua), une oro pertsonen arteko distantzia mantentzeko moduan: korridoreak, eskailerak, komunetan...
Bai
Ez
4. Ahal den neurrian pasabidetan eta eskaileretan, noranzko bakarreko zirkulazioa ezarri da
Bai
Ez
*5. Igogailuaren erabilera mugatu dd: banaka, mugikortasun urriko pertsonek bakarrik
Bai
Ez
*6. igarobideetan multzokatzeak eta elkarrizketak saihestea ezarri da.
Bai
Ez
KONTAKTUAK MUGATZEA: Jolastokia eta atsedenaldiak
*1. Ikasleen banaketa antolatu da partzeletan kanpoko patioan, horiek seinaleztatuta eta erabiltzeko txandak ezarri dira.
Bai
Ez
*2. Beste jolastoki- eta atseden-gune batzuk identifikatu dira, leku faltan edo eguraldi txarra dagoen momentuetarako (gimnasioa, arkupeak).
Bai
Ez
*3. Distantziak errespetatzeko eta eskuak garbitzean pilaketak saihesteko, sarrerako eta irteerako zirkulazioa antolatu da
Bai
Ez
*4. Beste talde batzuetako bizikidetza-talde egonkorrak ordu berean bat etortzea saihestu da.
Bai
Ez
*5. Irakaslearen zaintzapean errekreoa ikasgelan gelditzea erabaki da .
Bai
Ez
*6. Zer joko, altzari eta objektu erabil daitezkeen zehaztu da.
Bai
Ez
*7. Kalera ateratzen diren ikasleek eskuak sarreran higienizatu beharko dituztela aurreikusi da.
Bai
Ez
Ez dagokio
KONTAKTUAK MUGATZEA: Komunen erabilera
*1.Kartelen bidez adierazi da okupazioa eta eskuak garbitzeko beharra
Bai
Ez
Ez dagokio
*2. Xaboi likidoa, gelen banagailuak edo soluzio hidroalkoholikoak, eskuak lehortzeko papera eta paperontzi poltsadunak izan dira
Bai
Ez
*3.Konketaren eremu komunak ez partekatzea, itxaronaldian pertsonen arteko distantzia mantentzea eta ateak ahal den neurrian irekita uztea ezarri da.
BAI guztiak
EZ
Batzuk bakarrik
*4.Garbiketa-planean honako jarraibideak eman dira: garbitzeko, desinfektatzeko eta aireztatzeko lanen maiztasuna, eta paperontziak hustea.
Bai
Ez
*5. komunak taldeka, korridoreka... esleitu dira, eta ikastetxekoak ez diren pertsonek ikasleek erabiltzen ez dituzten beste batzuk erabil ditzatela ezarri da.
Bai
Ez
KONTAKTUAK MUGATZEA: Jantokiak
*1.jangeletako eta jangeletako jankideen arteko gutxieneko distantzia 1,5 m-koa dela ziurtatzeko edukiera zehaztu da.
Bai
Ez
*2. Ikasgelako zerbitzua pertsona heldu batek gainbegiratuta antolatu da.
Bai
Ez
*3. Txandak antolatu dira: sarbidea, sarrerak, mahaikideak-mahaia, krokisak, langileak eta irteerak. Ibilbideak seinaleztatu dira, itxarote-ilara handiak saihesteko.
Bai
Ez
*4. Komunetan aglomerazioak saihesteko eskuak garbitzea antolatu da
BAI
EZ
kasuren batean ez
*5. Kontuan hartu da bizikidetza-talde egonkorrek beren txanda eta espazioa dituztela, eta manparak gaitu ahal izango direla 2 GCE espazioa partekatu ahal izateko.
Bai
Ez
*6. Otorduaren aurretik, bitartean eta ondoren, ikasleei segurtasun-distantziak eta hesi-keinuak errespetatzeko beharra gogoraraziko zaie. Azpimarratu behar da ezin direla janaria, ura, mahai-tresnak eta abar partekatu.
BAI
EZ
*7. Ikasleari janaria hartzen lagundu behar bazaio eta urruntze soziala betetzen ez bada, langileek FFP2 maskara eraman beharko dute
BAI
EZ
*8. Ukipen-elementu eta baxera guztien higienizazioa egin da.
BAI
EZ
*9.Siestetan mantendu beharreko baldintzak ezarri dira: koltxoneten arteko distantziak, izarak...
Bai
Ez
ONTAKTUAK MUGATZEA: Eskola-garraioa eta lanerako joan-etorriak
*1. Pertsonen arteko distantzia gordetzen duten mugikortasun-aukerak lehenestea gomendatu da: garraio aktiboa (oinez edo bizikletaz) eta banakakoa.
Bai
Ez
2. Hertsiki beharrezkoak diren lan-bidaiak bakarrik egitea ezarri da
Bai
Ez
*3. Monitoreek ikasleen banaketa antolatu dute eskola-garraioan: autobus bakoitzean garraiatutako ikasleen zerrenda eta eserleku-banaketa.
Bai
Ez
*4. Gidalerroak eman dira eskola-garraioa garbitzeko, desinfektatzeko eta aireztatzeko txanda bakoitzaren aurretik, txanda batetik bestera eta txanda bakoitzaren ondoren, bai eta erabiltzaileen higiene pertsonala garbitzeko ere.
Bai
Ez
*5. Garraioan 6 urtetik gorako maskara erabiltzea
Bai
Ez
II.GIZA BALIABIDEAK
*1.Eskura dauden giza baliabideak eta horien berezitasunak identifikatu dira, behar izanez gero jarduera egokitu ahal izateko
Bai
Ez
*2. Telelana posible bada, hartu beharreko neurriei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso dute langileek.
Bai
Ez
III. BALIABIDE MATERIALAK
*1,Higiene- eta urruntze-gomendioak betetzeko behar diren materialen inbentarioa egin da: gel hidroalkoholikoa, xaboia, NBE, garbiketa- eta desinfekzio-materiala, paperontziak, holtzak...
Bai
Ez
*2.Horniduren arduradun bat izendatu da baliabide materialak eskuratzeko, kudeatzeko eta mantentzeko.
Bai
Ez
*3. Gelen, paperaren eta paperontzien kokapena ezarri da krokis, zerrenda, plano eta abarretan, eta langileei horiek eskuratzeko moduaren berri eman zaie.
Bai
Ez
*4.Kutsatuta egon daitezkeen hondakinak kudeatzeko gune espezifikoak jarri dira.
Bai
Ez
*5. Espazio itxi bat dago, seinaleztatutako komun batetik gertu, pertsona sintomatikoentzako isolamendu-gelarako soilik erabiliko dena. Barruan, eskuak garbitzeko produktuak, papera, termometroa eta FFP2 maskarak izango ditu.
Bai
Ez
IV. HIGIENE PERTSONALEKO PREBENTZIO NEURRIAK
*1. Informazio-kartelak jarri dira, batez ere eskuen higieneari, arnas etiketari eta segurtasun-distantziari buruzko eremu komunetan
Bai
Ez
*2. Disoluzio hidroalkoholikoaren banagailua, paperezko zapiak, estalkia eta pedala duen edukiontzia jarri dira sarbide- eta irteera-eremuetan, eta ikastetxeko gelak, eskuen higiene egokia bermatzeko.
Bai
Ez
*3. Ikasleei higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko Egunero ezarri diira , gela, ikastetxe eta adin bakoitzera egokituta.
Bai
Ez
*4. Ikastetxera joan aurretik etxean bertan tenperatura hartzea eta > 37º sukarra eta Covid-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle eta bestelako profesionalak ez joatea gomendatu eta jakinarazi da.
Bai
Ez
*5.Covid-19 diagnostikoaren bidez isolatuta edo berrogeialdian dauden ikasleek edo irakasleek, sintomak dituen pertsonaren batekin edo Covid-19 diagnostikatuta dagoen pertsonaren batekin harreman estua izateagatik. ez dutela ikastetxera joan behar jakinarazi da
Bai
Ez
*6. Ikasleek ikastetxera sartu aurretik eskuak nola higienizatu behar dituzten adostu da, hezkuntza-mailaren, kopuruaren edo autonomiaren arabera:gel-dosi bat isurtzen, Haur Hezkuntzan, bereziki edo ikasle ahulekin, ura eta xaboia erabilita....
Bai
Ez
*7. Maskara erabiltzea derrigorrezkoa dela ikastetxeko langile guztientzat eta 6 urtetik aurrerako ikasleentzat espazio guztietan eta uneoro, nahiz eta pertsonen arteko distantziari eutsi jakinarazi da
Bai
Ez
*8. Langileak Covid-19ren hedapenetik babesteko beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatu dira eta norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea eta horiek jartzea nahitaezkoa dela jakinarazi da.
Bai
Ez
V. GARBIKETA ETA AIREZTAPENA
*1.Garbiketa- desinfekzioa-plan espezifiko bat ezarri da. Plan horretan, garbiketa indartu dela adierazten da, eta eremuak, azalerak... maiztasuna eta abar zehazten dira.
Bai
Ez
*2. Se ha pautado realizar limpieza, desinfección y ventilación entre turnos, en las aulas, comedor u otros espacios y en los puestos de trabajo compartidos
Bai
Ez
*3. Hondakinak kudeatzeko modua ezarri da: erabili eta botatzeko zapiak, maskarak, eskularruak.
Bai
Ez
*4. Gelak, jantokia, eskola-garraioa eta abar aldian-aldian aireztatzeko zereginak egin dira.
Bai
Ez
VI. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
*1. Sarbideetan Covid-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonei sartzen utzi ez zaien eta maskara nahitaez sartu behar duten informazio-kartelak jarri dira, segurtasun-distantziari eutsiz. Eta eskuak garbitzea eremu komunetan, ikasgeletan, komunetan...
Bai
Ez
*2. Saileko langileei, kanpoko langileei, langile konkurrenteei, ikasleei eta haien segurtasunari eragiten dieten informazioa, protokoloak eta erabakiak komunikatzeko moduak aurreikusi dira
Bai
Ez
*3. Laguntza- eta jarraipen-batzordearen edo krisi-taldearen aldizkako bilerak ezarri dira, Covid-19rekin lotutako gorabeherak partekatzeko eta konpontzeko, ahal den neurrian
Bai
Ez
VII. KASUEN KUDEAKETA
1. Persona responsable referente para los aspectos relacionados con Covid 19
* N.A.N:
        
*2.Sintomak dituzten langileak eta ikasleak lantokira ez joatea sustatu da.
Bai
Ez
*3. Lanaldian sintomak dituzten pertsonentzako jarduketak ezarri dira, eta plantillan zabaldu dira.
Bai
Ez
*4. Sintomatologia edo diagnostikoa duten pertsonekin beren lan-eremutik kanpo kontaktua izan dutela adierazten duten pertsonentzako jarduketak ezarri dira, eta zabaldu egin ditu
Bai
Ez
Formularioa betetzean zalantzaren bat izanez gero :688670577 edota huisl098@euskadi.eus. MILA ESKER ZUEN LAGUNTZAGATIK.