2021 -2022 Bereziki sentikorrak diren langileen balorazioa
*Lurralde historikoa
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
* Ikastetxea:* N.A.N:
        
*HELBIDEA
*BALORAZIOA ESKATZEN DUEN LANGILEAREN TELEFONOA
*POSTA ELEKTRONIKOA
*LANPOSTUA
*Lanpostuaren deskripzioa: Zein mailetan, gaia, talde zenbakia,klase-orduak.
Bi dokumentu hauek igorri behar dira prebentziohezkuntza@euskadi.eus emailera 1) Patologiari buruzko txosten mediko eguneratuenak honako izenarekin: pertsonaren NANa eta patologia hitza izenarekin. Adibidez: 11223344PATOLOGIA 2) COVID 19ri buruzko gaixotze-tasari eta kokapen klinikoari buruzko txostena, webgunean dago:Covid 19rekin lotutako eskaera medikoen prozeduretan.Txosten hau erantsi behar da, izen honekin: NANa gehi MAP hitza: adibidea: 11223344MAP eta 3) Covid 19 txertaketaren ziurtagiria
Harremanetarako telefonoak: ARABA: 688670550 BIZKAIA: 94 403 1194 EIBAR: 943 700491 GIPUZKOA: 943 023170